Skip to main content

Betalingssatser

Priser per 1. januar 2021

Første elevplass 3 705 kroner per år

Andre elevplass 3 705 kroner per år

Tredje elevplass 1 853 kroner per år

Fjerde elevplass og oppover Gratis

Kulturkarusell for 1. og 2. trinn 600 kroner

(kurset går over seks uker)

Elevplass defineres ved antall tilbud en elev har. Har en elev to tilbud, blir dette to elevplasser. Faktura sendes ut to ganger i året. Hvis søkeren ikke er myndig, er nærmeste foresatte ansvarlig for at skolepengene betales innen fristen. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som betaler. Det kan innvilges friplass etter søknad.

Kulturskolen gir moderasjon som vist over, ved opptak for flere instrument eller opptak av søsken. Det gis søskenmoderasjon fra 3. elevplass i familien.
PS: For at søskenmoderasjon skal genereres må søsken stå på den samme foresatte som betaler!

Elever på visuell kunst betaler i tillegg materialkostnad på 400 kroner per år, og elever som låner instrument av oss betaler 600 kroner per år i leie.  Prisene gjelder fra 1. januar 2020.

Hver elev kan ha opptil to plasser i kulturskolen, ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har tilbud.

Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

FRIPLASS

Det kan innvilges friplass etter søknad. Det kan søkes om friplass når samlet netto skattbar inntekt ikke overstiger 3,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I søknaden må du legge ved siste års ligningsattest. Det søkes om friplass for et skoleår om gangen, med søknadsfrist 1. september.

Her finner du søknadsskjema for søknad om friplass.

Aksepter cookies fra denne siden

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Ved å akseptere, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.

Back to top