Skip to main content

Søknad, reglement og forventninger

Ønsker du å søke plass på kulturskolen, kan du gjøre dette her: SpeedAdmin.
Innmeldingen er økonomisk bindende og opphører først når skriftlig utmelding eller permisjonssøknad er mottatt. Frist for utmelding og permisjonssøknad er 10. august for høstsemesteret, og 10. desember for vårsemesteret.
Ved for sen eller manglende utmelding eller søknad om permisjon krever skolen full elevkontingent.

Hovedopptak til kulturskolen gjennomføres i juni, utenom dette er det løpende opptak. Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi beskjed innen 1. august.
Kulturskolen i Malvik gjennomfører re-registrering i SpeedAdmin for alle elever hvert skoleår. Eleven må ettergå svar fra kulturskolen ved utmelding og permisjon.
Hvis elevkontingenten ikke betales, kan eleven miste retten til tilbudet. Har eleven ubetalt kontingent blir det ikke tildelt elevplass kommende skoleår.
Stort ugyldig fravær kan føre til tap av plass.

Hva kan du forvente av kulturskolen?

Du kan forvente:

  • godt kvalifiserte lærere som setter eleven i sentrum
  • et opplæringstilbud preget av kvalitet og variasjon, tilpasset den enkelte elev
  • Vi ber om at foresatte opplyser om spesielle behov eller utfordringer hos eleven når de søker om plass.  Dette er viktig for at kulturskolen skal kunne tilpasse undervisningen og gi et best mulig tilbud til eleven
  • å få tilbud om nye undervisningstimer hvis eleven mister to undervisningstimer eller mer.

Dette forventer vi av deg

Vi forventer:

  • at eleven møter presis og godt forberedt til undervisningen
  • at fravær på undervisningen meldes på tekstmelding/ e-post direkte til læreren, eller på epost til postmottak.kulturskole@malvik.kommune.no.  Ved fravær uten melding mer enn tre ganger, kan kulturskolen si opp plassen
  • at det meldes fra via SpeedAdmin ved adresseendring, e-post eller telefonnummer for å yte god service.
  • at SpeedAdmin og e-post sjekkes jevnlig for informasjon


Det forventes at eleven har tilgang til instrument de kan øve på til daglig, og at foresatte legger til rette for at eleven skal finne tid og rom for egenøving hjemme

Aksepter cookies fra denne siden

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Ved å akseptere, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.

Back to top