Skip to main content

Utmelding

Skal du slutte på kulturskolen må du være oppmerksom på følgende:

  • Avtalen du har er økonomisk bindende. Elevforholdet opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon på e-post, postmottak.kulturskole@malvik.kommune.no.
  • Lærere skal ikke motta utmeldinger, disse må sendes på e-post til kulturskolens postmottak.
  • Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. juni.
  • Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp 1.desember.
  • Alle elever må, for å beholde elevplassen neste skoleår, re-registrere seg innen 1. juni. Manglende re-registrering sidestilles med skriftlig utmelding og eleven blir satt til sluttet ved semesterslutt. Kulturskolen informerer på hjemmesiden og via e-post når skolen har åpnet for re-registrering.
  • Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon postmottak.kulturskole@malvik.kommune.no innen oppgitt frist.
  • Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for påfølgende semester.

Aksepter cookies fra denne siden

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Ved å akseptere, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.

Back to top